Biz Kimiz

ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu, (ODTÜ YKT), ODTÜ yerleşkelerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan dengeli şekilde gelişebilmesi konusunda faaliyet göstermek ve bilgilendirme, araştırma-geliştirme ve koordinasyon odaklı çalışmalar yürütecek bir topluluk olarak varlık göstermek amacıyla 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.
ODTÜ misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde yeşil kampüs bileşenleri (gıda, su, enerji, iklim değişikliği, eğitim ve farkındalık, yapılı çevre, doğal çevre, atık ve geri dönüşüm, malzeme ve ulaşım) ile ilgili eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet çerçevesinde faaliyetler yürütür.


Üniversitesine yarar sağlamak isteyen bir grup öğrenciyiz. Motivasyonumuz mezun olduğumuzda “işte bunun yapımında emeğim var” diyebileceğimiz kalıcı bir değişikliğe sebep olmak. Bir iz bırakmak.

Aynı zamanda üniversitesinin sürdürülebilir veya yeşil kampüs olma yolunda çok fazla eksikleri olduğunun bilincinde olan bir grup öğrenciyiz. Dünyada belli bir seviyedeki üniversiteler sürdürülebilir kampüsleri ile ileriye giderken biz bu konuda geride kalıyoruz.

Son olarak üniversitemizin bir devlet kurumu olarak sınırlı imkanlarının olduğunun bilincindeyiz. “Üniversite bana bunu sağlamalı” demek yerine, “üniversitemiz bunu ne için sağlayamıyor? ne şekilde sağlayabilir? biz ne yapabiliriz” mentalitesi ile hareket ediyoruz.

Kısacası üniversitesine yarar sağlamak isteyen bir grup öğrenciyiz.

Üye Profili

Hazırlıktan doktoraya kadar her seviyede öğrencisi olan:

 • Biyoloji
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Fen ve Matematik Eğitimi
 • İktisat
 • İnşaat Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Sosyoloji
 • Yapı Bilimleri
 • Yer Sistem Bilimleri
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Makina Mühendisliği

 

gibi çeşitli bölümlerden 40’tan fazla öğrencinin katkısı ile büyüyen ve gelişen yeni bir topluluğuz. Sadece çevre ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilere değil, sürdürülebilirlikle ilgililenen her bölümden her sınıftan öğrenciye kapımız açık.