Biz Kimiz

ODTÜ Yeşil Kampüs Topluluğu, (ODTÜ YKT), ODTÜ yerleşkelerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan dengeli şekilde gelişebilmesi konusunda faaliyet göstermek ve bilgilendirme, araştırma-geliştirme ve koordinasyon odaklı çalışmalar yürütecek bir topluluk olarak varlık göstermek amacıyla 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur.
ODTÜ misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde yeşil kampüs bileşenleri (gıda, su, enerji, iklim değişikliği, eğitim ve farkındalık, yapılı çevre, doğal çevre, atık ve geri dönüşüm, malzeme ve ulaşım) ile ilgili eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet çerçevesinde faaliyetler yürütür.

Üniversitesine yarar sağlamak isteyen bir grup öğrenciyiz. Motivasyonumuz mezun olduğumuzda “işte bunun yapımında emeğim var” diyebileceğimiz kalıcı bir değişikliğe sebep olmak. Bir iz bırakmak.

Aynı zamanda üniversitesinin sürdürülebilir veya yeşil kampüs olma yolunda çok fazla eksikleri olduğunun bilincinde olan bir grup öğrenciyiz. Dünyada belli bir seviyedeki üniversiteler sürdürülebilir kampüsleri ile ileriye giderken biz bu konuda geride kalıyoruz.

Son olarak üniversitemizin bir devlet kurumu olarak sınırlı imkanlarının olduğunun bilincindeyiz. “Üniversite bana bunu sağlamalı” demek yerine, “üniversitemiz bunu ne için sağlayamıyor? ne şekilde sağlayabilir? biz ne yapabiliriz” mentalitesi ile hareket ediyoruz.

Kısacası üniversitesine yarar sağlamak isteyen bir grup öğrenciyiz.


Üye Profili

Hazırlıktan doktoraya kadar her seviyede öğrencisi olan:

 • Yer Sistem Bilimleri
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Makina Mühendisliği
 • Kimya
 • Mimarlık
 • Eğitim Yönetimi ve Planlaması
 • Kimya öğretmenliği
 • Elektrik elektronik
 • Biyoloji
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyoteknoloji
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Uluslararası İlişkiler
 • Endüstriyel Tasarım
 • Felsefe
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Mimarlik
 • Psikoloji
 • Şehir bölge planlama
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitim Fakültesi-Fen Bilimleri Eğitimi

gibi çeşitli bölümlerden 100’den fazla öğrencinin katkısı ile büyüyen ve gelişen bir topluluğuz. Sadece çevre ile ilgili çalışmalar yapan öğrencilere değil, sürdürülebilirlikle ilgililenen her bölümden her sınıftan öğrenciye kapımız açık.