Ders İzlencesi (Syllabus) Tasarrufu

2019-2020 Güz Dönemi başında yaptığımız çalışmayla 4385 adet kağıdın luzumsuz basımını engelledik